CHÍNH SÁCH MIỄN TRÁCH NHIỆM

 1. J88 không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài được liên kết với trang web này.
 2. Hệ thống cá cược này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia. J88 không có ý định sử dụng mạng này cho các cá nhân ở một quốc gia cấm đánh bạc.
 3. Khách hàng phải thừa nhận rằng tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm đều được mô tả chính xác. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất và lợi ích, thể hiện qua sự quan tâm cũng như hỗ trợ của bạn dành cho J88. Khách hàng phải xác nhận rằng quy định này là hợp pháp và có hiệu lực thi hành.
 4. Trò chơi trực tuyến và ngoại tuyến được coi là hợp pháp theo một số quy định. Công ty không khuyến khích bạn tham gia vào các dịch vụ của J88 nếu nó không hợp pháp theo các quy định về cờ bạc của luật pháp địa phương. Một số quốc gia cấm cờ bạc. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm nào, hành vi cá cược của họ là hợp pháp tại địa điểm của họ. J88 và các cộng sự, nhân viên và đại lý của mình không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật địa phương nào của khách hàng.
 5. Khách hàng phải ở độ tuổi hợp pháp (giới hạn độ tuổi hợp pháp trong khu vực của bạn) và sử dụng dịch vụ J88 mà không vi phạm luật pháp địa phương. Nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ khách hàng nào dưới 18 tuổi, J88 sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản trò chơi có liên quan, không hoàn lại tiền. Bạn nên tạo một tài khoản máy tính để ngăn trẻ em truy cập trò chơi. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng J88 và các cộng sự, nhân viên và đại lý của J88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào xảy ra do lỗi của khách hàng.
 6. Khách hàng tham gia các dịch vụ của J88 chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ trò chơi, phần mềm, thông tin hoặc sự cố kỹ thuật, hiệu suất mạng kém hoặc lỗi của con người. Công ty J88 và các công ty trực thuộc, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm.
 7. J88 và các cộng sự, nhân viên và đại lý của mình không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc không cung cấp kịp thời các dịch vụ và thông tin do bên thứ ba cung cấp.
 8. J88 luôn cố gắng cung cấp các dịch vụ hiệu quả nhất, an toàn nhất và đáng tin cậy nhất, nhưng không thể đảm bảo việc cung cấp kịp thời hoặc chính xác, cũng như tính nhất quán của các dịch vụ khi có. Nguyên nhân phổ biến nhất của việc này là do vi-rút hoặc sâu xâm nhập vào hệ thống.
 9. J88 có quyền chấm dứt, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ bất cứ lúc nào hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo trước cho khách hàng. J88 và các cộng sự, nhân viên và đại lý của J88 không chịu trách nhiệm pháp lý.
 10. Khách hàng nên duy trì trò chơi với kết nối nhất quán với J88. J88 và các cộng sự, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm về trò chơi, phản hồi hoặc trò chơi miễn phí bị ngắt kết nối do mạng không ổn định của khách hàng vì họ muốn trả tiền. Đây là một vụ cá cược ban đầu được thực hiện, nhưng sau đó đã bị đảo ngược.
 11. Nếu khách hàng cố ý hoặc vô ý tiết lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba nhằm đánh cắp tài khoản trò chơi của bạn, khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng J88 và các cộng sự, nhân viên và đại lý của J88 không có lỗi.
 12. J88 luôn có tiếng nói cuối cùng trong mọi trường hợp.